Divlje Jagode/ Sarajevo/ 1987

Zele, Tifa

Fotografija Kemal Hadžić

Copyrighted Image