Divlje Jagode/ Sarajevo/ 2018

Divlje Jagode sa Wild Strawberries orkestrom i gostima Tifa, Toni Janković, Žanil Tataj Žak, Pero Galić, Marko Osmanović proslavili 40 godina djelovanja u Sarajevu

STUDIO 2 BHRT

DIVLJE JAGODE/ 40 GODINA

Fotografija Igor CC Kelčec

    

Copyrighted Image